Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (24 mei 2018)

Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling "Spanish Still Life (Velázquez, Goya, Picasso, Miró, ... )"  in Bozar op donderdag 24 mei 2018 om 18 u., gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Het stilleven neemt een prominente plaats in tussen de picturale genres van de Westerse beeldende kunst, maar wordt te vaak bekeken als een academische oefening in imitatio. Deze ambitieuze, originele tentoonstelling zet die perceptie op z’n kop met een overzicht van 400 jaar Spaanse stillevens.
Het Spaanse stilleven neemt een unieke plaats in binnen de Europese context, met een onmiskenbare verwantschap met Vlaamse en Italiaanse modellen, maar een resoluut eigen beeldtaal, ontwikkelt door Sanchez Cotán en zijn tijdgenoten. Het genre kent een ongeziene vlucht in de late barok om  in de twintigste eeuw plots een echt strijdperk voor de kunsten te worden. De avant-garde vindt in het stilleven namelijk een uniek middel voor een nieuw experiment: het kubisme.
Deze tentoonstelling brengt de grote Spaanse meesters samen om deze adembenemende reis te illustreren, van Velázquez en Goya tot Picasso, Dali en Miró.

 - (17 mei 2018)

Lunch-debat: «Art-Nouveau en Art-Deco in België: van vergetelheid tot heropleving» (Nederlands) met Prof. Werner Adriaenssens (Conservator collecties 20ste eeuw op de KMKG-MRAH Brussel). Aan de VUB is Werner Adriaenssens professor decoratieve kunsten. Hij is bekend door zijn actieve rol in de heropleving van Art-Nouveau en Art-Déco architectuur en decoratieve kunst. Niettegenstaande veel obstakels is hij erin geslaagd de prestigieuze Wolfers tentoonstellingsruimte in de Musea (gesloten in 1965) te renoveren. Een volledige verdieping zal  vanaf 2020 worden gewijd aan die periode.
Na het lunchdebat een facultatief geleid bezoek voorzien van de tentoonstellingsruimte Wolfers
 

 - (02 mei 2018)

Lohengrin (Richard Wagner) (2 mei 2018)

“In werkelijkheid is deze Lohengrin een volstrekt nieuw verschijnsel voor het moderne bewustzijn!” Richard Wagner zag zelf de nieuwheid in van zijn zesde muziektheaterwerk, dat hij voltooide in het revolutiejaar 1848. Hoewel het nog tot zijn ‘romantische opera’s’ gerekend wordt, kondigt zijn nieuwe visie van het muziekdrama zich hierin reeds duidelijk aan. Bij hem wordt de middeleeuwse sage van de zwaanridder een bezinning over de ware liefde die geen vragen stelt. Muziekdirecteur Alain Altinoglu, die dit werk reeds in Bayreuth dirigeerde, staat garant voor de muzikale kwaliteit, terwijl regisseur Olivier Py, in de Munt reeds bekend van zijn schitterende producties Les Huguenots en Hamlet, Wagners politiek-revolutionaire kantjes zeker niet wegvijlt. “Lohengrin begrijpen kan slechts diegene die zich van elke modern-ogende, veralgemenende voorstellingsvorm kan bevrijden om de fenomenen van het echte leven te zien”, meende Wagner zelf. Een uitdaging voor ons allen?

 - (01 mei 2018 tot 04 jun 2018)

Zoals vorig jaar kunnen wij aan onze leden, dankzij de goede samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd, goede plaatsen aanbieden voor de Koningin Elisabethwedstrijd 2018 voor zang. 

Inschrijvingen gesloten.

Wij stellen u een aantal abonnementen voor: 

Volledig abonnement

  • eerste ronde (1/05 > 2/05/2018) om 14 u. en 20 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
  • halve finale (4/05 > 5/05/2018) om 15 u. en 20 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
  • 3 finaleavonden (10/05 > 12/05/2018) om 20 u. in het Paleis voor Schone Kunsten
  • concert 6 laureaten (4/06/2018) om 20 u. in het Paleis voor Schone Kunsten

Prijs in 1ste categorie: 415 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 335 € p.p. 

Abonnement finale (donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei 2018 om 20 u.) en het concert 6 laureaten (maandag 4 juni om 20 u.), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten.
Prijs in 1ste categorie: 350 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 270 € p.p.

Abonnement finale (donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei 2018), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten om 20 u.
Prijs in 1ste categorie: 265 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 200 € p.p. 

Het concert 6 laureaten (maandag 4 juni om 20 u.) in het Paleis voor Schone Kunsten. BEPERKT AANTAL PLAATSEN!
Prijs in 1ste categorie:102 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 80 € p.p. 

U kan deelnemen aan de verzorgde receptie tijdens de pauze van het laureatenconcert aan de prijs van 28 € p.p.

 - (23 apr 2018)

Lunch-debat: "Geopolitiek van de nieuwe energiebronnen" met Prof. S. Furfari

Samuele Furfari is dé energiespecialist van de EU en adviseert nu de DG Energie bij de Europese Commissie. Hij is professor aan de de ULB en publiceerde een groot aantal boeken, waaronder twee encyclopedische boeken over de geopolitiek van energie in 2017 (tweemaal 600 pagina’s). Hij nam deel aan het FU-US debat van 7/11/2017 (link voor de voorlopige conclusies). Hij overlooptl de nieuwe uitdagingen van de wereldwijde energievoorziening, met name de spectaculaire toename van gasvoorraden, waarvan de uitbating een geopolitieke uitdaging zal zijn.  Op Europees niveau constateert hij het isolement van Europa, waar een gemeenschappelijk energiebeleid ontbreekt, in vergelijking met andere continenten en de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.

 - (19 apr 2018 tot 20 apr 2018)

De Universitaire Stichting richtte; in samenwerking met prof. Rammeloo, ere-directeur van de Plantentuin van Meise, mevrouw Jeanine Van Oostveldt, en lokale gidsen, voor haar leden en hun partner een tweedaagse uitstap in naar Leiden (Nederland) op donderdag en vrijdag 19/20 april 2018.

 - (27 mrt 2018)

Debat in het kader van de Lezingencyclus "Met Prof. Louis Baeck op reis in het werelddorp", georganiseerd in samenwerking met Prof. Dirk Heremans.

Dinsdag 27 maart 2018 om 16.30 u.: Debat (N/F):  "Religie (Islam) en Economisch denken in het Middellandse Zeegebied (geschiedenis)".
(in relatie tot het boek van L. Baeck: “The Mediterrean Tradition in Economic Thought” (1994) ).

Moderator: Marc Franco : "Presentatie van de analyse van Prof. Baeck van het Mediterrane en Atlantische economisch denken."

intervenanten: 
François de Callataÿ  (ULB, EPHE Paris) : " L’économie gréco-romaine aux sources de l’économie du monde musulman ? La théorie et la pratique ".
Jean-Philippe Platteau (Université de Namur) : "Doctrines religieuses et réalités politiques: Islam et Protestantisme"
Emilio Platti (KU Leuven, IDEO Le Caire) : "De islamitische gedachte en politieke Islam (met referentie naar Egypte)”

Prof. Louis Baeck situeert het economisch denken van de Islam in de Mediterrane traditie waarin maatschappij-ordening en economie ondergeschikt zijn aan ethische normen en sociale solidariteit. Die benadering van het economisch denken staat haaks op de Atlantische traditie die het normerend beginsel verlegt naar de economische calculus en de nutsmaximizatie van het individu: de homo economicus. Sinds de jaren 70 is er een opbloei van het economisch denken in Islamitische landen maar ook in de Westerse economische wetenschap groeit de belangstelling voor een maatschappelijk-ethische invalshoek. Dezelfde evolutie kenmerkt ook het economisch denken in Rusland en waar gemeenschapswaarden worden tegengesteld aan het westerse individualisme en materialisme. Dit roept een aantal interessante vragen op:

  • Hoe relevant is deze Mediterrane traditie voor de ontwikkeling van de westerse economische wetenschap?
  • In welke mate bepaalt het islamitisch economisch denken effectief het beleid van Islamitische landen?
  • Leidt een economisch beleid, geïnspireerd door het islamitisch economisch denken in de realiteit ook tot betere socio-economische resultaten?
  • Evolueert dit islamitisch economisch denken onder invloed van de internationale economische ontwikkelingen (bv. met betrekking tot de benadering van interest)?

Marc Franco Is Senior Associate Fellow in het “Europa in de Wereld” programma van EGMONT (Koninklijk Instituut voor Internationale Relaties) en lid van de diplomatieke adviesraad van BOZAR als adviseur voor culturele samenwerking met Rusland, vroegere Sovjet Republieken en Midden-Oosten. Na zijn studie in de Economische Wetenschappen aan de KU Leuven (1969) werkte hij als assistent voor Ontwikkelingsplanning en Groeieconomie aan het Instituut voor Ontwikkelingslanden van de KU Leuven (prof. Dr. L. Baeck).

François de Callataÿ is gespecialiseerd met de monetaire economie van de Grieks-Romeinse wereld, een gebied dat hij doceert te Parijs (Ecole Pratique des Hautes Etudes) en Brussel (ULB). Laureaat van de Francqui-Prijs 2007 en lid van verschillende academies in binnen- en buitenland, heeft hij meer dan 20 boeken en 300 artikelen gepubliceerd. Departementshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek van België, hij is ook de voorzitter van het Collège Belgique.

Jean-Philippe Platteau is Professor Emeritus van de Université de Namur, en er verbonden met CRED (Centre for Research in Economic Development). Zijn onderzoek is vooral gericht op het inzicht in de rol van de instellingen in de economische ontwikkeling en het proces van instutionele veranderingen. Hij is auteur van het te veschijnen boek Gender and Development (Oxford University Press),en van het boek  Is Islam a Special Problem? Exploring the Link between Religion, Politics and Development (Cambridge University Press).

Emilio Platti is emeritus-professor arabistiek aan de KU Leuven. Hij is lid van het Dominicaans Instituut voor Oosterse Studies in Caïro. Hij is auteur van het boek “Islamisme”. Sinds 1992 oriënteert hij zijn onderzoek en zijn onderwijs naar de bronnen van het hedendaags islamitisch radicalisme, wat hem ertoe brengt de recente gebeurtenissen in Egypte te analyseren, waaronder de revoluties van 2011 en 2013, waarvan hij een directe getuige is geweest. 

 - (23 mrt 2018)

Wij bieden onze leden goede plaatsen aan een gereduceerde prijs aan voor het Galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth in BOZAR op vrijdag 23 maart 2018.

Concert met de Solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, Sophie Koch, het Antwerps Symfonieorkest, het Octopus Koor en Bart Van Reyn.

Programma: Stabat Mater van Rossini en Aria's van Mozart.

 - (21 mrt 2018)

Woensdag 21 maart 2018 om 12.30 u.: Lunch-debat "Thirty years student mobility in Europe, thanks to ERASMUS" (in het Engels) met Mrs Sophia Eriksson,director for Youth, Education and Erasmus+ at the European Commission, en Prof. Dr. Jan De Groof, professor aan het Europacollege en aan de Universiteit van Tilburg.

The key element of the lunch debate concerns the higher education policy in the EU. A dynamic mobilisation of education is required to build a more united, inclusive, prosperous and democratic Europe. Which role can the EU play ? Will the necessary financial means be allocated to this policy ?

Erasmus (since 1987) has contributed, through student exchange programs, to a better understanding of the European Union, its history and diversity and to a raising awareness on the rights granted by European citizenship. Can Erasmus, as part of the higher education policy in the EU, become a homogenizing system in an ethnically and culturally diversified student population ?

These questions are equally important in the context of the ongoing financial discussions on the multi-annual budget 2021-2027 as well as in the Brexit negotiations.  

 - (08 mrt 2018)

Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling "Fernand Léger. Schoonheid alom"  in Bozar op donderdag 8 maart 2018 om 18 u., gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

BOZAR brengt met een tentoonstelling over een van de bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde observator van een bruisende eeuw: Fernand Léger. Zijn schilderstijl breekt met de artistieke conventies van zijn tijd en probeert de versnippering en het gesyncopeerde ritme van een almaar sneller wordende samenleving te vatten. Hij schildert stedelijke landschappen vol auto’s en machines. Voor hij schilder werd, liep Léger stage bij een architect, en die bijzondere band met architectuur blijft. Met de avant-gardedichters deelt hij de fascinatie voor nieuwe manieren om visueel te communiceren, zoals reclame en typografie. Hij is in de ban van Charlie Chaplin en film. Léger werkt zijn hele carrière lang samen met regisseurs, choreografen en componisten om decors en kostuums te ontwerpen. Deze bijzondere tentoonstelling wil je laten kennismaken met elk facet van deze 20e-eeuwse duizendpoot.

De tentoonstelling « Fernand Léger. Schoonheid alom » werd georganiseerd door het Centre Pompidou-Metz in samenwerking met BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Ze werd mogelijk gemaakt dankzij de uitzonderlijke steun van de Centre Pompidou, Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle.

Pagina's