Over de club

     

Van bij de aanvang in 1920 hebben de initiatiefnemers van de Universitaire Stichting de wens uitgedrukt om de geest van universitaire en wetenschappelijke samenwerking te concretiseren en te verstevigen door de uitbouw van een passende ontmoetingsplaats voor professoren en navorsers uit binnen- en buitenland. 
In 1922 werd deze droom verwezenlijkt met de inrichting van een Universitaire Club in onze gebouwen. De Club omvat de noodzakelijke materiële uitrusting en administratieve diensten om aan de behoeften van nuttig en conviviaal contact te voldoen.

  1. Er zijn ruime en elegante salons, waar de gebruikers in een stijlvol decor contacten kunnen leggen met hun collegae en andere genodigden. In de leeszaal liggen binnen- en buitenlandse dagbladen van verschillende strekking en taal ter beschikking. De gebruiker vindt er tevens een uitgebreid gamma van courante weekbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
  2. Er is ons restaurant, waar de clubleden en hun genodigden tijdens de middaguren een maaltijd kunnen nemen. Voor leden, academische genootschappen en wetenschappelijke organisaties die in meer besloten kring willen lunchen, heeft de Universitaire Club ook nog aparte eetruimtes ter beschikking. De capaciteit van deze aparte eetruimtes varieert van 6 tot 80 beschikbare zitplaatsen. De goede orde van zaken vereist evenwel dat de beschikking over deze aparte eetzalen tijdig, d.w.z. op voorhand, wordt aangevraagd. Het restaurant van de Universitaire Club biedt een gevarieerd menu aan. Het is daarenboven gekend voor zijn keurige voorraad goede en betaalbare wijnen. De prijs-kwaliteit-verhoudingen van de aangeboden spijzen vallen gunstig uit voor onze leden en hun gasten, dit in vergelijking met gelijkaardige instellingen in Brussel.
  3. Er is ons volledig gerenoveerd hotel met 12 slaapkamers waarin zowel de binnen- als de buitenlandse leden en hun gasten voor beperkte duur kunnen verblijven.
  4. De Club beschikt daarenboven over vergaderzalen van verschillende dimensie. Hun bezettingscapaciteit varieert van 10 tot 100 zitplaatsen. Deze vergaderzalen worden op aanvraag en tegen deelname in de functioneringskosten ter beschikking gesteld aan leden alsook aan universitaire, wetenschappelijke en aanverwante genootschappen en organisaties.
  5. Sedert enkele jaren verzusteren wij met dergelijke Clubs in het buitenland. Op dit ogenblik kunnen onze leden genieten van de faciliteiten aangeboden door volgende Clubs : The Caledonian Club en Oxford and Cambridge Club in Londen, Cosmos Club in Washington, Cercle Munster in Luxembourg, Harvard Club in Boston, Academia Belgica in Rome, Cercle d'Athènes in Athene, The Western Club in Glasgow, The New Club in Edinburgh, The Royal Dublin Society, de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam, de Grémio Literário in Lissabon. Voor de vrouweljke leden Montgomery Club in Brussel. Andere twinnings zijn in onderhandeling.

Het was de wens van de oprichters van de Universitaire Club om een sfeervolle ontmoetingsplaats op te richten, waar gezelligheid, convivialiteit en een geest van goede verstandhouding zou heersen tussen leden met verschillende ideologische opinie en taal. De initiatiefnemers van de eerste generatie zouden dit bij een hedendaags bezoek meer dan geslaagd achten.