Gastorganisaties

In het kader van haar doelstelling, het bevorderen van de ontmoeting tussen Belgische academici onderling en met buitenlands academici, stelt de Universitaire Stichting in haar gebouwen kantoren ter beschikking van nationale en internationale organisaties met academisch karakter. Hierna volgt een lijst van de aanwezige instellingen (voor meer info klik op de naam) met een link naar hun website (klik op de afbeelding).

acatech - the National Academy of Science and Engineering in Germany is the voice of the technological sciences in Germany and abroad. With the help of experts from science, industry and civil society, acatech provides effective structures for the science-based discussion of strategic technology issues. acatech represents Germany’s technological sciences at the European academy association Euro-CASE. Through its Member academies, Euro-CASE has access to top expertise (around 6,000 experts) and provides impartial, independent and balanced advice on technological issues with a clear European dimension to European Institutions, national Governments, companies and organisations. Euro-CASE is one of the five partner Academy Networks in the SAPEA. acatech is the coordinator of the project SAPEA

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) brings together outstanding expertise in engineering, humanities, medicine, natural and social sciences from over 100 academies, young academies and learned societies across Europe.
SAPEA is part of the European Commission’s Scientific Advice Mechanism. Together with the Group of Chief Scientific Advisors, we provide independent scientific advice to European Commissioners to support their decision-making. We also work to strengthen connections between Europe’s academies and Academy Networks, and to stimulate debate in Europe about the role of evidence in policy-making. SAPEA is funded by grant 737432 from the European Union’s Horizon 2020 programme.

 
The Belgian American Educational Foundation Inc. is the leading independent philanthropy in the support of exchanging university students, scientists and scholars between the United States and Belgium.

 

BCLAS ASBL/VZW is a scientific organization for the stimulation and development of the ethical care and use of laboratory animals.

De Belgian Brain Council vertegenwoordigt hersenonderzoekers, patiënten organisaties, clinici en wetenschappers op nationale niveau and wil een spreekbuis zijn voor mensen met een hersenaandoening.

 

Les activités du CIFE comprennent l'étude, l'enseignement, la formation et la recherche sur les problèmes de l'unification européenne et mondiale, le fédéralisme, le régionalisme et les transformations des structures de la société contemporaine, selon une prospective fédéraliste. Le CIFE bénéficie du soutien de l'Union européenne, de plusieurs organisations internationales, de gouvernements nationaux, de collectivités locales, ainsi que de fondations privées et d'entreprises.

Promote international collaboration between the associations of nationals residing abroad and foster development of such associations.Advance the study and knowledge in the widest sense of the rights and duties of the Europeans abroad and to act towards all authorities as their spokesman and defender.Perform studies and joint activities in the spirit of the European Union, and disseminate information.Contribute to international life and bring together the people.

The Coimbra Group was founded in 1985 and formally constituted by Charter in 1987. It is an association of long-established European multidisciplinary universities of high international standard. The Coimbra Group is committed to creating special academic and cultural ties in order to promote, for the benefit of its members, internationalisation, academic collaboration, excellence in learning and research, and service to society. It is also the purpose of the Group to influence European educational policy and to develop best practice through mutual exchange of experience.

The central purpose of the European Accreditation Committee in CNS (EACIC) is to promote and encourage the development of CME in CNS mainly neuropsychiatry and neuropsychopharmacology throughout Europe (both Western and Eastern Europe), to establish policies and high standards for CME, and to ensure that CME plays an important role in the process of helping health care workers to provide improved standards of clinical care to their patients.EACIC is mainly concerned with medical educational activities, which will be attended by health care workers from more than one European country. Or, in the case of enduring materials, read by, or used by, health care workers from more than one European country.

The EBC is determined to eliminate the discrepancy between the huge impact of brain diseases and the implications of understanding normal brain function on the one hand, and the modest financial and time resources allocated to brain research, teaching and the care of brain diseases on the other.

De Europese CMT Federatie (ECMTF) is een internationale non-profit organisatie. Zij groepeert Europese nationale verenigingen welke ondersteuning geven aan mensen die getroffen zijn door de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.
De Federatie moedigt communicatie en samenwerking tussen CMT-organisaties aan en bied hulp en begeleiding bij het creëren van een dergelijke organisatie in landen waar die momenteel niet bestaat.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Federatie is het ondersteunen van onderzoeksprojecten voor een betaalbare en effectieve behandeling van CMT.

 

ECORE is a research and teaching institution which federates two centers of excellence: CORE (Center for Operations Research and Econometrics), born in 1966 at Université catholique de Louvain, and ECARES (European Center for Advanced Research in Economics and Statistics), born in 1991 at Université Libre de Bruxelles.

EFLM connects National Societies of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and creates a platform for all European “Specialists in Laboratory Medicine”. EFLM provides European leadership in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine to national professional societies, the diagnostic industry and to governmental and non-governmental organisations in order to serve the public interest in health care.

The European Academy of Sciences (EURASC)'s objective is to promote scientific research in Europe. It tries to enhance fruitful collaborations between scientists, engineers, and public authorities ; to enhance links between fundamental and applied research, and between researchers and users ; and to stimulate public interest in science. Its present membership of around 500 members comprises most eminent scientists, mainly in Europe but also all over the world. The Academy has nine divisions (chemical sciences, computational sciences, earth and environmental sciences, engineering, materials science, mathematics, medicine and life sciences, physical sciences, social sciences and humanities).

De European Calcium Society (ECS) is een internationale vzw gesticht in 1997. Ze vormt in de wereld de grootste vereniging van onderzoekers in het calciumveld en heeft 250+ leden uit meer dan 30 landen (waarvan verschillende landen buiten Europa). Het doel van de ECS is om banden tussen de onderzoekers in het calciumveld te smeden en te versterken met special aandacht voor de jongere onderzoekers (bvb. door middel van reisbeurzen, kortingen op de lidmaatschappen en de deelname aan activiteiten, posterprijzen en sinds 2019 een eigen bestuursorgaan) en met maximaal respect voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Om dit te bereiken organiseert de ECS o.a. zeer succesrijke internationale congressen en studiegroepen.

Through its 27 Member Societies – representing over 150 000 professionals – the European Cancer Organisation is the only multidisciplinary organisation that connects and responds to all stakeholders in oncology Europe-wide.

European Cancer Organisation exists to provide a cohesive platform for European cancer societies and organisations to work together to improve cancer patient outcomes and to be the unified voice of the European cancer professionals community when addressing common policy issues.

De European League for Economic Cooperation (ELEC) is een netwerk van Europese ondernemers van goede wil. Het doel is intellectuele druk uit te oefenen op de Europese besluitvormers om zo de economische integratie in Europa te bevorderen. ELEC handelt in volledige onafhankelijkheid van nationale of particuliere belangen, overheidsinstanties of pressiegroepen.

ENEN is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Het hoofddoel van ENEN is het behoud en de verdere ontwikkeling van expertise op nucleair gebied door hoger onderwijs en opleiding in Europa.

Improving Psychiatry and Mental Health Care in Europe
With active individual members in as many as 88 countries and 44 National Psychiatric Association Members who represent more than 80,000 European psychiatrists, the European Psychiatric Association is the main association representing psychiatry in Europe. The EPA’s activities address the interests of psychiatrists in academia, research and practice throughout all stages of career development. The EPA deals with psychiatry and its related disciplines and focuses on the improvement of care for the mentally ill as well as on the development of professional excellence.

EURORDIS-Rare Diseases Europe is a unique, non-profit alliance of over 900 rare disease patient organisations from more than 70 countries that work together to improve the lives of the 30 million people living with a rare disease in Europe. 

By connecting patients, families and patient groups, as well as by bringing together all stakeholders and mobilising the rare disease community, EURORDIS strengthens the patient voice and shapes research, policies and patient services.

Founded in 1998 at the first Forum of European Neuroscience, the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) is the main organisation for neuroscience in Europe. FENS currently represents 44 European national and single discipline neuroscience societies with more than 20,000 member scientists from 33 European countries.
 
FENS promotes neuroscience research to policy-makers, funding bodies and the general public, both regionally and internationally. Hence, FENS promotes excellence in neuroscience research and facilitates the exchange and networking between neuroscientists within the European Research Area and beyond.

Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d'utilité publique, la Fondation Robert Schuman œuvre en faveur de la construction européenne. Centre de recherche de référence, la Fondation développe des études sur l'Union européenne et ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen par la qualité de ses recherches, de ses publications et de ses conférences. Elle apporte une aide concrète aux nouvelles démocraties.

La Fondation a pour objet de contribuer au perfectionnement de jeunes diplômés universitaires, dans les disciplines de sciences médicale et administrative ou de techniques relatives aux matières et instruments, en vue de l'amélioration du sort des personnes handicapées.

IBRO is the global association of neuroscience societies established in 1961 that aims to promote and support neuroscience around the world through training, education, research, outreach and engagement activities, and the publication of our two journals, Neuroscience and IBRO Neuroscience Reports. More than 90 international, regional and national scientific members constitute IBRO’s Governing Council which, together with the IBRO Executive Committee and five Regional Committees, address the needs and advance the work of individual scientists and research communities everywhere. In addition, IBRO has partnerships with like-minded scientific organizations to identify priorities and help bridge gaps in knowledge, investment and resources in the field of brain research.


De Koninklijke Vereniging voor Politieke Economie van België (SREPB) draagt bij tot de invloed en de vooruitgang van de economische wetenschap. Opgericht in 1855 en onder het erevoorzitterschap van Zijne Majesteit de Koning geplaatst, is zij een van de oudste economische verenigingen. Het organiseert conferenties en verspreidt informatie over verschillende activiteiten en publicaties die van belang zijn voor Belgische economen.

The Organisation of European Cancer Institutes “OECI”  was founded in Vienna in 1979 and remodelled in 2005 into OECI-EEIG, a European Economic Interest Grouping. Today, the OECI regroups 102 Members, which include some of the most prominent European Comprehensive Cancer Centres.
The OECI aim is to accelerate the application of multidisciplinary personalised care approaches, to reduce morbidity and to guarantee an equitable access to care to all cancer patients and supporting parallel initiatives outside the EU and in other continents.
This goal is being achieved by promoting and enhancing the concept of “comprehensiveness” and “multi-disciplinarity”, supporting quality in cancer care and dynamically working in crosscut expertise by involving the OECI Working Groups, the Members and promoting synergies with other cancer Organisations.

SEII made it its mission to foster the essential role that engineers play in the sustainable development of a « knowledge society ». With that aim in mind, SEII, as a learned society, will contribute to the dissemination of knowledge and to its interdisciplinary fertilization, both on national and European level, through organizing various events such as lectures, conferences and colloquia, through taking part in similar events organized by other institutions, and through publishing relevant articles and information.SEII will also, within its means and in cooperation with academia, foster continuing engineering education.

De Stichting Fernand Lazard verstrekt renteloze leningen (tot 25.000 EUR) aan jonge academici om ze in het begin van hun beroepsleven te helpen hun installatiekosten of specialisatiejaar in het buitenland te financieren.

De Raad van Bestuur kan daarenboven uitzonderlijk kandidaten selecteren en hen een beurs toekennen. 

Deadline : Jaarlijks 5 februari

The purpose of the Francqui Foundation is to encourage the prestige of disinterested fundamental research. It also provides Belgian scholars and scientists with indisputable moral support. The statutes clearly state that its objective is "to further the development of higher education and scientific research in Belgium".  This implicitly means that interuniversity collaboration is also encouraged.

TEPSA (Trans European Policy Studies Association)

De Trans European Policy Studies Association (TEPSA) is het eerste pan-Europese onderzoeksnetwerk. Het bestaat uit vooraanstaande onderzoeksinstituten op het terrein van Europese betrekkingen, in heel Europa, met een kantoor in Brussel. TEPSA's doel is het uitvoeren van hoogstaand onderzoek over Europese integratie, gebaseerd op de 'triple A' aanpak: "Analysis, Assessment and Advice" om de discussie aan te wakkeren over Europees beleid en politiek. Het netwerk werd opgericht in 1974, en heeft sindsdien haar lidmaatschap uitgebreid in navolging van de uitbreiding van de Europese Unie. Momenteel bestaat TEPSA uit 43 leden en geassocieerde leden gevestigd in 36 landen, zowel EU-lidstaten als andere Europese staten. TEPSA en haar leden leveren expertise over EU-beleid en -politiek en hebben uitgebreide ervaring in het organiseren en uitvoeren van Europa-breed onderzoek, trainingen en netwerken.

UNICA is a network of 46 universities from 35 capital cities of Europe, with a combined strength of over 150,000 staff and 1,800,000 students. Its role is to promote academic excellence, integration and co-operation between member universities throughout Europe. It provides a forum in which universities can reflect on the demands of strategic change in education, research cooperation, university policy and organization as well as university societal engagement. To achieve its aims UNICA articulates the views of member universities to European institutions and to national, regional and municipal governments. It provides the members with information on European initiatives and programmes, and supports them in co-operative projects.