Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (03 dec 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Imagine Istanbul” in Bozar, gevolgd door een Sinterklaasdiner in de Universitaire Stichting.

Istanbul is een katalysator van culturele processen, wat permanent haar betekenis, belang en aanblik heeft veranderd. Istanbul ontwikkelt zich continu en blijft het hoofd bieden aan een enkelvoudige voorstelling, een scherp omlijnd verhaal of om het even welke veralgemening. Daarom is Istanbul een onvermoeibare muze. ‘Imagine Istanbul’ bekijkt enkele toonaangevende kunstenaars uit de 20ste-eeuwse Turkse fotografie - maar ook uit de muziek, film en literatuur - om te illustreren hoe deze kunstvormen de manier waarop we de stad zien bepalen. De expo verkent een reeks fotografische revelaties, werkstukken die zich voortbewegen langs het water dat de stad in tweeën splitst.

 - (26 nov 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Anatolia. Land van rituelen” in Bozar, gevolgd door een jachtdiner in de Universitaire Stichting.

Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar tal van migraties zorgde voor een buitengewoon boeiende culturele uitwisseling. Het is misschien wel de grootste bakermat van culturen, met een ongezien rijk patrimonium, dankzij een twaalf millennia lange, ononderbroken opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden doorgegeven.

 - (19 nov 2015)

Het debat "Het leefmilieu, mondiaal en lokaal: reflecties op de vooravond van de wereldconferenties over klimaat en leefomgeving” werd ingeleid door Patrick van HAUTE, directeur van het Secretariaat van de Raad en het Directiecomité van de OESO (in het Frans). 

De spreker, uit een familie van Belgische diplomaten, bekleedt een belangrijke functie aan de top van de OESO – een organisatie van alle geïndustrialiseerde landen – en is niet onbekend met de OESO-standpunten op het gebied van milieu en energiebesparing. Klimaatverandering en het stedelijk milieu zijn immers met elkaar vervlochten; de spreker gaf een overzicht van de verstedelijking, verbonden met de demografische groei, en liet zijn licht laten schijnen op het te volgen beleid op het vlak van vervoer en stedelijk leefmilieu – in lijn met de OESO-rapporten over België – en de maatregelen die de Belgische overheden moeten nemen om deze uitdagingen aan te gaan.

Een verslag van dit debat vindt u op http://www.ffue.org/2015/04/a-world-of-cities-brussels-02102015/.

 - (20 okt 2015)

Exclusief huisconcert met Thomas REIF, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 2015, bijgestaan door mevrouw Daria Marshinina aan de piano, gevolgd door een walking cocktail met Belgische specialiteiten.

Op het programma:

Sonate nr 4, opus 23 van Ludwig van Beethoven

Sonate voor viool en piano van César Franck

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking door de Vereniging van Vlaamse Academici afdeling Brussel, Dr Erik Loosen, lid van onze Club, het Doktersgild Van Helmont, en de Club van de Universitaire Stichting.

 - (02 okt 2015)

Het debat werd ingeleid door Prof. Vincent BLONDEL, rector van de UCL (in het Frans). 

De onthullingen over de wereldwijde beluisteringcapaciteit van de NSA en het vermogen van sociale media om het persoonlijk gebruik van het internet te analyseren en te verkopen wijzen op de toenemende kans op manipuleren van de burgers, dat werd omschreven als "Big data, Big business, Big Brother». De spreker, een vooraanstaande specialist in complexe netwerken, zal een licht werpen op de stand van de techniek en de stakeholders, de mogelijkheden die geboden worden door "big data" voor bedrijven die actief zijn rond “smart cities", de gedigitaliseerde steden, en de uitdagingen die zij vormen voor burgers en hun gekozen vertegenwoordigers.

Een verslag over dit debat vindt u op http://www.ffue.org/2015/04/a-world-of-cities-brussels-02102015/.

 - (15 sep 2015 tot 20 sep 2015)

Na de Renaissance in Toscane, organiseerde de Universitaire Stichting met Damien Wigny voor de leden een barokke wandeling in het Oosten van Sicilië. Uitgaande van Rome, sloeg de Barok verschillende wegen in in Italië en in heel Europa. In bepaalde steden, zal het een zo belangrijke plaats verkrijgen dat de steden volledig bewerkt zullen zijn: Turijn, Napels, Lecce in Puglia, Praag, München maar ook Syracuse, Noto, Raguse werden na de aardbevingen in een „moderne“ stijl opnieuw opgebouwd. In deze kleine Siciliaanse steden, is Barok minder opzichtig dan in Rome. Het plein van Syracuse is niet in het minst een van de mooiste van de wereld.

 - (09 sep 2015)

Liefdesverdriet ontvlamt – belcantoromance op het strand 

Hoe goed is het om zich te verpozen onder een boom, wanneer de zon zwoel en heet is.” Deze eerste woorden van het libretto zetten meteen de toon: laten we de zomer nog wat verlengen dankzij de warme bries die Damiano Michieletto en zijn team door deze partituur laten waaien. Een productie die recht doet aan de frisheid waarmee Donizetti, die in de jaren 1830-1840 met tal van nieuwe werken de Italiaanse opera domineerde, het genre van het melodramma leven inblies. Zijn L’Elisir d’amore is ongetwijfeld een van de meesterwerken van de 19de-eeuwse opera buffa. Melodische inventiviteit op maat van de karaktertekening, contrastwerking, doorvoelde pathos naast komische ironie… – dit werk heeft het allemaal. En verder doet het liefdeselixir zijn werk: niet alleen bij Nemorino die Adina Tristan-gewijs voor zich wil winnen, maar ook bij het publiek, dat deze opera sinds de creatie in 1832 in zijn hart draagt.

Productie: Palau de les Arts 'Reina Sofia', Teatro Real Madrid

 - (25 jul 2015 tot 01 aug 2015)

Op vraag van vele leden hebben we opnieuw deze reis georganiseerd, rekening houdend met de ervaring van vorig jaar.

 - (23 jun 2015)

Voordracht door Minister Koen Geens over "De hervorming van Justitie: Beschikt Justitie in België  hiervoor over voldoende middelen of zit het probleem elders?", gevolgd door een debat en een walking cocktail.

 - (12 jun 2015)

Het jaarlijkse tuinbezoek: Groentheater, Sobieskipark, Tuinen van de bloemist, onder leiding van Prof. Jan Rammeloo, Ere-directeur van de Plantentuin van Meise - Emeritus professor van de Universiteit Antwerpen. 

In en bij het Park van Laken zijn een aantal bezienswaardige groeninfrastructuren te zien, te veel om op een namiddag te bezoeken. Het Park zelf is al 30 ha groot. Bij het Belgische symbool, het Atomium, ligt het Groentheater dat nog steeds gebruikt wordt voor evenementen (o.a. Brosella). Vlakbij ligt ook de zone die door Koning Leopold II werd aangekocht om er de koloniale serres (Koloniale tuin) te bouwen. De serres, nu afgebroken, werden voor de wereldtentoonstelling (1958) gebruikt om de planten voor de tentoonstelling te kweken, nadat in 1951 de tropische planten verhuisden naar de kassen van de Nationale Plantentuin in Meise. Tot dezelfde aankoop van Leopold II behoort ook et Sobieskipark en de Tuinen van de Bloemist van Stuyvenberg. Indertijd was in het Sobieskipark een grote boomgaard  die de koninklijke feesten moest voorzien van fruit en exotische vruchten, die laatste gekweekt in oranjeriebakken. De tuinen van de Bloemist van Stuyvenberg, die bij het geheel aansluiten, functioneerden als sierplantenkwekerij voor de Koninklijke verblijven. In 1993 kwam het beheer van dit park onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel die een renovatieproject startte om een zo groot mogelijke variatie aan aspecten van siertuinkunst te demonstreren (aanleg terrassen, waterpartijen, bloemperken, bodembedekkers, graslanden, bloemenweide … maar ook types van onderhoud). Naast de educatieve en informatieve rol van de Tuinen van de bloemist van Stuyvenberg, heeft men ook een bijzonder mooi zicht op Brussel. Tijdens het bezoek komen zeker het Sobieskipark en de Tuinen van de bloemist van Stuyvenberg aan bod.

12 u: lunch in het restaurant van het Atomium - afspraak onder het Atomium - Namiddag Tuinbezoeken. 

Pagina's