Nieuwjaarsreceptie 2024

De leden van de Club van de Universitaire Stichting en hun partner werden uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 25 januari 2024 om 17.30 u.
Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie werd een zeer geapprecieerde toelichting gegeven worden over het schilderij dat in de gang van ons gebouw hangt, naast de ingang tot het restaurant, en dat de geschiedenis van ons land uitbeeldt, door prof. Em. Marc Boone (UGent) en Prof. Catherine Lanneau (ULiège)

Het schilderij

Het schilderij dat nu in de Universitaire Stichting wordt tentoongesteld, getiteld "De geschiedenis van België tot 1914" (Emiel Walraevens), is enerzijds erg mysterieus door de vaagheid van de context waarin het werd gemaakt, en anderzijds onthullend voor de patriottische en teleologische interpretatie van de nationale geschiedenis, die vooral door Henri Pirenne werd gepopulariseerd. Het werk verheerlijkt de waarden van de 'Belgische ziel' en is nu een zeer interessant herinneringsobject.