Welkom bij de club

 • Ontdek onze Twinning Partners wereldwijd
 • Het volledige programma van onze activiteiten online
 • Biermans-Lapôtre, een internationale residentie
 • All you have to know about our ethical forums

De Universitaire Stichting is een ontmoetingsplaats

 • voor academici van heel het land,
 • voor academici en leden van de "civiele" maatschappij,
 • voor academici van ons land, buitenlandse academici en leden van internationale organisaties.

In de Universitaire Stichting zijn er ruime en elegante salons, waar de leden en hun gasten in een stijlvol decor contacten kunnen leggen met hun collegae en andere genodigden. In de leeszaal liggen binnen- en buitenlandse dagbladen van verschillende strekking en taal ter beschikking. De gasten vinden er tevens een uitgebreid gamma van courante weekbladen en wetenschappelijke tijdschriften. 

In ons restaurant kunnen de clubleden en hun genodigden tijdens de middaguren een maaltijd  nemen. 

Ons hotel beschikt over 14 stijlvolle kamers waarin zowel de binnen- als de buitenlandse leden voor beperkte duur kunnen verblijven.

Tevens organiseert de Universitaire Stichting een ruim gamma van wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten voor de leden van de Club.

Voor concrete informatie over onderstaande activiteiten (programma, prijzen, inschrijvingsmodaliteiten), klik op de datum van de activiteit of op de aangegeven link.

Kalender van de activiteiten:

Dinsdag 23 januari 2018 om 12.30 u.: Lunch-debat (N/F) "Welke Frans-Duitse samenwerking voor een nieuw Europa?" met Prof. dr. Luuk van Middelaar, Universiteit Leiden, en de heer Ghislain d'Hoop, Belgisch Ambassadeur in Berlijn. 

NEW ! Maandag 26 februari 2018 om 12.30 u.: Lunch-debat ""Is een coördinatie realiseerbaar tussen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de centrale metropool van België?"  met B. Périlleux (Directeur-Dienstchef, Brussel Stedenbouw en Erfgoed) & G. Micic (Ir Architect, verantwoordelijk voor de cel Kunst & Architectuur, Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer, Brussel Mobiliteit)

Donderdag 1 maart 2018 om 12.30 u.: Lunch-debat (F) "Vitaliteit en Voeding. Goed eten om te genieten van het leven op elke leeftijd" met  Prof. Corinne Hubinont en Mevr.  Françoise De Keuleneer.

Planning van volgende activiteiten van Re-Bel :

 • Donderdag 21 juni 2018: Mobility policy (road, rail, air): too centralized or too decentralized? 
 • Donderdag 13 december 2018: Belgium's 6th state reform: how good did it prove to be? 

Meer informatie: op www.rethinkingbelgium.eu.

Voor informatie over voorbije activiteiten zie de rubriek Club, voorbije activiteiten. De presentaties kunnen, indien beschikbaar, daar gedownload worden.

Voor concrete informatie over onderstaande activiteiten (programma, prijzen, inschrijvingsmodaliteiten), klik op de datum van de activiteit of op de aangegeven link.

Kalender van de activiteiten:

Voor de concerten in Bozar en de voorstellingen in het Nationaal Theater, zie de afzonderlijke aankondigingen.

NEW !  Klik hier voor het afzonderlijk bericht over de concerten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2018 voor zang.

Donderdag 25 januari 2018 om 17.30 u.: Nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 1 februari 2018 om 10.30 u.Geleid bezoek (N/F) aan de bezoek aan de tentoonstelling  “Magritte, Broodthaers & hedendaagse kunst”  in het Museum voor Schone Kunst, Koningsplein 3, Brussel, gevolgd door de lunch in de Universitaire Stichting.

NEW !  Donderdag 8 maart 2018 om 18 u.: Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling "Fernand Léger. Schoonheid alom"  in Bozar op 8 maart 2018 om 18 u., gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Vrijdag 23 maart 2018 om 20 u.: Galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth. (Bozar)

Woensdag 2 mei 2018 om 18 u.: Opera in De Munt: Lohengrin (Richard Wagner). 

 

Culturele reis voor de leden van de Universitaire Stichting: 

 • Van woensdag 4 juli tot zondag 8 juli 2018culturele reis naar Sils Maria, o.l.v. em. Prof. Michel Flamée. Voor informatie klik hier.

 • NEW ! Donderdag 19 en vrijdag 20 april  2018 : Tweedaagse culturele uitstap naar Leiden. Meer informatie.

Voor informatie over voorbije activiteiten zie de rubriek Club, voorbije activiteiten.

Lunch-debat "Is een coördinatie realiseerbaar tussen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de centrale metropool van België?" met medewerking van B. Périlleux (Directeur-Dienstchef, Brussel Stedenbouw en Erfgoed) & G. Micic (Ir Architect, verantwoordelijk voor de cel Kunst & Architectuur, Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer, Brussel Mobiliteit), die hun inleding in het Frans zullen houden.

Benoît Périlleux is gastdocent aan de UCLouvain en medeauteur van het monumentaal boek "Urbanisme aux 19e et 20e siècles. Bruxelles. Histoire de planifier", 496 blz. groot formaat in vierkleurendruk, Mardaga 2017. Hij werd rechtstreeks betrokken in de voorbereiding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Gewest Brussel.

Gordana Micic was voorzitter van het internationale colloquium voor de 40ste verjaardag van de Brusselse metro, waarvan zij de publicatie coördineert.

Deelnameprijs. 33 € voor leden van de Universitaire Stichting, en hun partner en 38 € voor niet-leden.

Inschrijvingsformulier.

In de lente 2015 werd door de Universitaire Stichting samen met de Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte, een eerste cyclus van internationale lunch-debatten georganiseerd over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de Universitaire Stichting en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en personen uit de economische, sociale en culturele wereld).

Een nieuwe reeks lunch-debatten in dit kader wordt georganiseerd van januari tot april 2018.

Een eerste debat gaat door op maandag 26 februari 2018  om 12.30 u. en heeft als onderwerp   "Is een coördinatie realiseerbaar tussen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de centrale metropool van België?"  met medewerking van B. Périlleux (Directeur-Dienstchef, Brussel Stedenbouw en Erfgoed) & G. Micic (Ir Architect, verantwoordelijk voor de cel Kunst & Architectuur, Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer, Brussel Mobiliteit).

Voor meer informatie en inschrijvingsformulier: klik hier.

Deelnameprijs: 33 € voor leden van de Universitaire Stichting en partner, en 38 € voor niet-leden.

Indien er voldoende belangstelling is, richt de Universitaire Stichting; in samenwerking met prof. Rammeloo, ere-directeur van de Plantentuin van Meise en lokale gidsen, voor haar leden en hun partner een tweedaagse uitstap in naar Leiden (Nederland) op donderdag en vrijdag 19/20 april 2018. Geïnteresseerden kunnen nu al hun interesse melden aan mevr. Hilde Garmyn ( on line (bij voorkeur) - of per e-mail - fu.us@universityfoundation.be of tel 02/545 04 07).

Het precieze programma van de bezoeken ligt nog niet vast, maar boeiend wordt het zeker. Toch zullen we af en toe de ogen moeten sluiten omwille van het grote aanbod van bijzondere winkels in een sfeervolle setting, want anders zullen twee dagen te kort zijn voor een eerste kennismaking. Reis per trein. Gegevens over prijs en andere praktische afspraken volgen later. 

Donderdag 1 maart 2018 om 12.30 u.: Lunch-debat (F) "Vitaliteit en Voeding. Goed eten om te genieten van het leven op elke leeftijd" met prof. Corinne Hubinont en Mevr. Françoise De Keuleneer

We zijn grotendeels wat we eten: een gezonde voeding aangepast aan onze behoeften, draagt bij tot onze vitaliteit van voor de geboorte en beïnvloedt ons welzijn gedurende ons hele leven.  Gedurende een open gesprek zullen beide sprekers de nadruk leggen op de invloed van voeding op onze gezondheid en de grote regels van een evenwichtige voeding bespreken. De lunch zal een uitgebreide illustratie zijn van de aangebrachte principes.

Corinne Hubinont is arts-verloskundige. Ze is diensthoofd in de "Cliniques Universitaires Saint-Luc" te Brussel, hoogleraar en verantwoordelijk voor de onderzoekseenheid in de verloskunde van UCLouvain.
Françoise De Keuleneer is consultante, gediplomeerd in voedingstherapie en juriste van opleiding. 
Samen hebben ze het boek "Nutrition gourmande autour de la naissance"  gepubliceerd bij de uitgeverij Françoise Blouard.

Priis: 33 € voor de leden van de  Universitaire Stichting en partner, en 38 € pour niet-leden.

Inschrijving.

De leden van de Club van de Universitaire Stichting en hun partner zijn van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 25 januari 2018 om 17.30 u

De Universitaire Stichting zal in 2020 haar 100e verjaardag  vieren. Daarom willen we, in de aanloop naar deze verjaardag, in onze activiteiten herinneren aan  de geschiedenis van de Universitaire Stichting. We beginnen met het "Baeck-jaar" in 2018, ter ere van onze vorige Afgevaardigde Bestuurder Prof. Louis Baeck. In de loop van 2018 zullen enkele activiteiten georganiseerd worden die herinneren aan de belangstellingssfeer van prof. Baeck onder het motto "Met Prof. Baeck op reis in het werelddorp". 

Als aanzet wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie een korte dialoog gehouden over "Money, money, money... (naar een welgekend lied van ABBA) in de loop der eeuwen". Deze dialoog wordt ingeleid en gemodereerd door Minister van Staat prof. Mark Eyskens (KU Leuven). Zullen aan het woord komen:
Prof. Jacqueline Leclercq-Marx (ULB) over "Monnaie et fausse-monnaie dans l’art roman",
Prof. Michel Flamée (VUB) over "Bitcoin of bittere coin".

Inschrijving.

Zoals vorig jaar kunnen wij aan onze leden, dankzij de goede samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd, goede plaatsen aanbieden voor de Koningin Elisabethwedstrijd 2018 voor zang. 

Inschrijven (online door hier te klikken of schriftelijk – fax 02/513 64 11 of e-mail) en betalen vóór 15 februari 2018 op rekeningnummer BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 van de Club van de Universitaire Stichting. Nadien is het onmogelijk om nog een ticket te bekomen. De eerstbetaalde plaatsen hebben voorrang! 

Wij stellen u een aantal abonnementen voor: 

Volledig abonnement

 • eerste ronde (1/05 > 2/05/2018) om 14 u. en 20 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
 • halve finale (4/05 > 5/05/2018) om 15 u. en 20 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
 • 3 finaleavonden (10/05 > 12/05/2018) om 20 u. in het Paleis voor Schone Kunsten
 • concert 6 laureaten (4/06/2018) om 20 u. in het Paleis voor Schone Kunsten

Prijs in 1ste categorie: 415 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 335 € p.p. 

Abonnement finale (donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei 2018 om 20 u.) en het concert 6 laureaten (maandag 4 juni om 20 u.), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten.
Prijs in 1ste categorie: 350 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 270 € p.p.

Abonnement finale (donderdag 10 mei tot zaterdag 12 mei 2018), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten om 20 u.
Prijs in 1ste categorie: 265 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 200 € p.p. 

Het concert 6 laureaten (maandag 4 juni om 20 u.) in het Paleis voor Schone Kunsten. BEPERKT AANTAL PLAATSEN!
Prijs in 1ste categorie:102 € p.p.
Prijs in 2de categorie: 80 € p.p. 

U kan deelnemen aan de verzorgde receptie tijdens de pauze van het laureatenconcert aan de prijs van 28 € p.p.

Inschrijvingsformulier.

Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling  “Magritte, Broodthaers & hedendaagse kunst”  in het Museum voor Schone Kunst, Koningsplein 3, Brussel, gevolgd door de lunch in de Universitaire Stichting: donderdag 1 februari om 10.30 u.

De tentoonstelling creëert een dialoog tussen de originele werken van Magritte en hun moderne en hedendaagse interpretaties.

Marcel Broodthaers belichaamt deze artistieke verwantschap zonder twijfel het best: hij bevraagt zowel het statuut van het object als dat van de taal. Andere kunstenaars zoals Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, César, Sean Landers, David Altmejd, George Condo en Gavin Turk herdefiniëren onze verhouding tot Belgiës grootste surrealist.

Meer dan 150 schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, tekeningen, films en archiefmateriaal komen samen in deze unieke tentoonstelling. De ervaring zet zich voort in het Musée Magritte Museum, waar huidige creaties interageren met de grootste Magritte collectie ter wereld.

Prijs voor deelname: 55 € p.p.
Inschrijvingsformulier.

Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling "Fernand Léger. Schoonheid alom"  in Bozar op donderdag 8 maart 2018 om 18 u., gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

BOZAR brengt met een tentoonstelling over een van de bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde observator van een bruisende eeuw: Fernand Léger. Zijn schilderstijl breekt met de artistieke conventies van zijn tijd en probeert de versnippering en het gesyncopeerde ritme van een almaar sneller wordende samenleving te vatten. Hij schildert stedelijke landschappen vol auto’s en machines. Voor hij schilder werd, liep Léger stage bij een architect, en die bijzondere band met architectuur blijft. Met de avant-gardedichters deelt hij de fascinatie voor nieuwe manieren om visueel te communiceren, zoals reclame en typografie. Hij is in de ban van Charlie Chaplin en film. Léger werkt zijn hele carrière lang samen met regisseurs, choreografen en componisten om decors en kostuums te ontwerpen. Deze bijzondere tentoonstelling wil je laten kennismaken met elk facet van deze 20e-eeuwse duizendpoot.

De tentoonstelling « Fernand Léger. Schoonheid alom » werd georganiseerd door het Centre Pompidou-Metz in samenwerking met BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Ze werd mogelijk gemaakt dankzij de uitzonderlijke steun van de Centre Pompidou, Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle.

Prijs: 72 € p.p.
Inschrijvingsformulier.

Pagina's