Welkom op de site van Universitaire Stichting

  • Auditoria of vergaderzalen in verschillende maten
  • Ontdek onze Twinning Partners wereldwijd
  • Het volledige programma van onze activiteiten online

De Universitaire Stichting is een ontmoetingsplaats

  • voor academici van heel het land,
  • voor academici en leden van de "civiele" maatschappij,
  • voor academici van ons land, buitenlandse academici en leden van internationale organisaties.

Zie verder op de website voor de initiatieven en activiteiten georganiseerd door de Universitaire Stichting.

Voor concrete informatie over onderstaande activiteiten (programma, prijzen, inschrijvingsmodaliteiten), klik op de datum van de activiteit of op de aangegeven link.

Kalender van de activiteiten:

Lunchdebatten in het kader van het initiatief 'World of Cities", in samenwerking met de Stichting Pierre Laconte :

  • vrijdag 30/6/2017: « Levenskwaliteit van de Europese steden : milieu- en klimaatsuitdagingen en mogelijke oplossingen » (N)  met Prof. Hans Bruyninckx (KU Leuven, CEO, European Environmental Agency EEA)

De volgende activiteit van Re-Bel zal doorgaan op donderdag 15 juni 2017 met als onderwerp 'Multiculturalism and integration policy in Flanders, Wallonia and Brussels". 
Verdere planning:
Donderdag 14 december 2017: Patriotism at the local, regional, national and European levels: Are they compatible? Are they necessary? 
Donderdag 14 juni 2018: Mobility policy: too centralized or too decentralized? 
Donderdag 13 december 2018: Belgium's 6th state reform: how good was it? 
Meer informatie: op www.rethinkingbelgium.eu.

Voor informatie over voorbije activiteiten zie de rubriek Club, voorbije activiteiten. Indien beschikbaar kunnen de presentaties daar gedownload worden.

Voor concrete informatie over onderstaande activiteiten (programma, prijzen, inschrijvingsmodaliteiten), klik op de datum van de activiteit of op de aangegeven link.

Kalender van de activiteiten:

Vrijdag 23 juni 2017 (dagbezoek): Geleid bezoek aan de rozentuin (Coloma) (St-Pieters-Leeuw) en aan de erfgoedtuin in Gaasbeek o.l.v. prof.Jan Rammeloo, Eredirecteur van de Plantentuin van Meise, en de heer Marcel Vossen, Ere-provinciaal directeur van het Agentschap natuur en bos, die aan de wieg stond van beide tuinen.

Dinsdag 26 september 2017 te 20 u. : Dans en Muziek in De Munt met Anne Teresa De Keersmaeker (choreografie) , Jean-Guihen Queyras (cello), Rosas (productie).

Woensdag 2 mei 2018 te 18 u. : Opera in De Munt: Lohengrin (Richard Wagner). 

Voor concerten in het kader van de Koningin Elisabeth-wedstrijd en voor concerten in Bozar, zie de afzonderlijke aankondigingen.

Culturele reizen voor de leden gepland in het huidig academiejaar: 

  • Van maandag 22 mei tot zaterdag 27 mei 2017culturele reis in Toscane, o.l.v. de heer Damien Wigny (F). Voor programma, prijzen, en inschrijvingsformulier, klik hier. (volzet)

  • Van vrijdag 4 augustus tot zaterdag 12 augustus 2017: cuilturele reis naar het Festival Crete Senesi met het Collegium Vocale en de heer Philippe Herreweghe. Voor informatie, programma en inschrijving, klik hier (volzet)

  • Van dinsdag 3 oktober tot zaterdag 7 oktober 2017: culturele reis "l’art roman dans le Roussillon" onder leiding van Prof. Jacqueline Leclercq–Marx (ULB) in samenwerking met Prof. Dierik Verbeelen (VUB). Voor programma en prijs klik hier, en voor het inschrijvingsformulier klik hier (volzet)

 Voor informatie over voorbije activiteiten zie de rubriek Club, voorbije activiteiten.

 

Het volgend Ethisch Forum gaat door op donderdag 7 december 2017 en heeft als thema:: 

"What place (if any) for academics in our post-truth era ?"

Noteer deze datum in uw agenda!

Voor verdere informatie, programma en aanmeldingsformulier zie de speciale website van het Ethisch Forum.

Lohengrin (Richard Wagner)

“In werkelijkheid is deze Lohengrin een volstrekt nieuw verschijnsel voor het moderne bewustzijn!” Richard Wagner zag zelf de nieuwheid in van zijn zesde muziektheaterwerk, dat hij voltooide in het revolutiejaar 1848. Hoewel het nog tot zijn ‘romantische opera’s’ gerekend wordt, kondigt zijn nieuwe visie van het muziekdrama zich hierin reeds duidelijk aan. Bij hem wordt de middeleeuwse sage van de zwaanridder een bezinning over de ware liefde die geen vragen stelt. Muziekdirecteur Alain Altinoglu, die dit werk reeds in Bayreuth dirigeerde, staat garant voor de muzikale kwaliteit, terwijl regisseur Olivier Py, in de Munt reeds bekend van zijn schitterende producties Les Huguenots en Hamlet, Wagners politiek-revolutionaire kantjes zeker niet wegvijlt. “Lohengrin begrijpen kan slechts diegene die zich van elke modern-ogende, veralgemenende voorstellingsvorm kan bevrijden om de fenomenen van het echte leven te zien”, meende Wagner zelf. Een uitdaging voor ons allen?

Prijs: cat 1 : 144 €, cat. 2  119 €. Inschrijven en betalen voor 15 maart 2018.

Inschrijvingsformulier.

Duur: 4.30 u. (2 pauzes).

Dans en Muziek met Anne Teresa De Keersmaeker (choreografie), Jean-Guihen Queyras (cello), Rosas (productie).

Johann Sebastian Bach ;6 Suites a Violoncello Solo senza Basso, BWV 1007–1012 (ca. 1720) 

György Kurtág Jelek II op. 5b (1961–1999), Arnyak (1999), Az hit (1998), János Pilinszky / Gérard de Nerval, op. 5b (1986), In memoriam Aczél György

Johann Sebastian Bachs Cellosuites worden beschouwd als een mijlpaal in de westerse muziekgeschiedenis. De intellectuele en architecturale structuur, ritmische vitaliteit en melodische verwevenheid blijven ons vandaag aanspreken. Anne Teresa De Keersmaekers affiniteit met Bach bleek al uit verschillende eerdere voorstellingen. Ze blijft een choreografische schriftuur nastreven die de essentie van Bachs muziektaal vat. In dit stuk worden de zes suites, uitgevoerd door de wereldbefaamde cellist Jean-Guihen Queyras, bewerkt, bevraagd en uitgevoerd in een choreografie voor drie dansers en twee danseressen, waaronder Anne Teresa De Keersmaeker zelf. Deze fascinerende symbiose van muziek en dans onthult zowel het wezen van elke suite afzonderlijk als hun onderlinge wisselwerking.

Prijs : 40 € eerste categorie, 30 € tweede categorie. Inschrijven en betalen voor 20 augustus 2017.

Om in te schrijven klik hier.

Het Paleis voor Schone Kunsten nodigt in 2017-2018 opnieuw een aantal grote orkesten en befaamde musici-solisten uit, binnen een gevarieerd programma. 
Met de Universitaire Stichting naar een selectie van zestien hoogstaande concerten geeft u recht op een reductie van ongeveer 25 % in abonnement (16 concerten) of ongeveer 20 % op de losse concerten (behalve 15 % voor Bartoli).We zullen ook het Galaconcert van de Kapel Koningin Elisabeth hieraan toevoegen zondra de informtie beschikbaar is.

Door deze link te klikken verkrijgt u het programma van de door ons geselecteerde concerten.  De plaatsen bevinden zich voornamelijk op het 1ste balkon in 2de categorie. Teneinde goede plaatsen (1ste balkon) te verzekeren, hebben wij reeds een optie genomen op een aantal plaatsen. 

Voor meer info over de concerten zie de website van BOZAR

U kunt online inschrijven door hier te klikken en te betalen op de rekening van de Universitaire Stichting. U zult alle informatie ontvangen in een bevestigingsmail. 

Erasmusstudenten, studenten Manama, artsen in specialisatie te Parijs, … die voor meer dan 4 maand naar Parijs gaan in de loop van het volgend academiejaar, kunnen hun kandidatuur stellen voor verblijf in de Stichting Bierlmmans-Lapôtre. Ze worden uitgenodigd nu hun kandidatuur in te dienen via https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire.

De selectie gebeurt rond 20 juni in de Universitaire Stichting. 

Voor kortere verblijven  te Parijs kunnen aanvragen rechtstreeks via dezelfde link ingediend worden.

Verdere nuttige info kan bekomen worden via http://www.fbl-paris.org/nl/ of via de Universitaire Stichting.

De Universitaire Stichting organiseert sedert 2015, in samenwerking met de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte (FFUE), cycli van internationale lunchdebatten rond het algemene thema "A World of Cities". Die lunchdebatten zijn bestemd voor de leden van de Universitaire Stichting en voor een breder publiek, in het bijzonder personen die behoren tot de economische, sociale en culturele wereld.

Het programma voor het eerste semester 2017 bestaat uit drie lunchdebatten rond het thema "INRICHTING VAN HET GRONDGEBIED EN MOBILITEIT IN HET VERSTEDELIJKT BELGIË". Elk lunchdebat bestaat uit een introductie van 15’ (5-7 slides) die leidt tot een debat, gericht naar oplossingen.

Het programma van deze cyclus bestaat uit:
vrijdag 21/4/2017: “Naar een samenhangende aanpak van mobiliteit en ruimte in Vlaanderen.” (N) met An Rekkers & Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning - VRP).
dinsdag 30/5/2017: « Infrastructuur en landschap » (F) met Guillaume van der Vaeren  (urbaniste-paysagiste, JNC International- Joining Nature and City).
vrijdag 30/6/2017: « Levenskwaliteit van de Europese steden : milieu- en klimaatsuitdagingen en mogelijke oplossingen » (N)  met Prof. Hans Bruyninckx (KU Leuven, CEO, European Environmental Agency EEA).
De prijs voor deelname bedraagt 33 € voor leden van de Universitaire Stichting en hun partnet en 38 € voor niet-leden.
Voor meer informatie en inschrijvingsformulier, klik op de datum van het lunchdebat.

Het 15e Ethisch Forum georganiseerd door de Universitaire Stichting op 8 december 2016 had als onderwerp  "Is Academia a place for women? The strenuous road from Ph. D. student to rector."  Het colloquium was zeer succesvol, met zeer goede voordrachten en een interessante discussie.

De presentaties van de meeste sprekers staan nu on line, evenals een aantal interessante ondersteunende documenten. Klik hier voor het programma en hier voor de presentaties en de documenten.

De tweejaarlijkse prijs Fernand Collin voor Recht 2016 wordt toegekend aan dr. Sofie Cools voor het werk “De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV”, uitgegeven door Roularta Media Group, 2015, 735 blz. Met dit werk promoveerde de laureate in 2014 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Promotor van het proefschrift was professor Koen Geens. 

De prijs werd plechtig uitgereikt op maandag 12 december 2016 om 11 u. in de Universitaire Stichting, Egmontstraat, 11, 1000 Brussel. Zie persbericht.

Leden van de jury waren de professoren H. Bocken (voorzitter), K. Byttebier, H. Cousy, B. Deconinck, F. Deruyck, P. Popelier,  H. Swennen, M. Van Damme, W. Van Eeckhoutte, A.Van Oevelen, I. Verougstraete,  J. Wouters en A. Wylleman. 

Pagina's