De prijs Fernand Collin voor Recht

De Fernand Collin-prijs voor Recht, thans ter waarde van 7 500 Euro, werd ingesteld tot aanmoediging van onderzoekers waarvan het werk aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering van de rechtswetenschap in België.

De prijs werd ingesteld als eervolle herinnering aan Fernand Collin (1897-1990), voorzitter van de Kredietbank van 1938 tot 1973. Fernand Collin was eveneens hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij stelde reeds in 1956 het concept van een eengemaakte Europese munt voor in een voordracht aan de Yale Law School (zoals vermeld in het artikel).

De Universitaire Stichting heeft de taak op zich genomen van de organisatie van de werkzaamheden van de interuniversitaire jury van de Collin-Prijs voor Rechtswetenschap en van de organisatie van de uitreiking van deze prestigieuze prijs.

Worden slechts in aanmerking genomen werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België en van de hand zijn van een auteur die op 1 januari van het jaar van de toekenning van de prijs, de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt. Komen enkel in aanmerking werken die gedurende de tweejaarlijkse periode voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend, werden uitgegeven.

Volgens de oorspronkelijke reglementering moest het werk in het Nederlands zijn opgesteld. Aangezien meer en meer wetenschappelijke werken in de universiteiten in Vlaanderen in het Engels worden geschreven, werd beslist, naast de tweejaarlijkse Fernand Collin Prijs voor Nederlandstalige werken (in de even jaren), eveneens een tweejaarlijkse prijs voor Engelstalige werken te organiseren (in de oneven jaren) voor doctoraatswerken of andere onderzoekswerken, gerealiseerd in universiteiten in Vlaanderen. Deze "Fernand Collin Prize" voor Engelstalige werken werd voor het eerst georganiseerd in 2023.

Vanaf 2023 zijn er dus twee versies van de FERNAND COLLIN Prijs voor Recht

In even jaren (2022, 2024, ...) de FERNAND COLLIN Prijs voor Nederlandstalige werken.

In oneven jaren (2023, 2025, ...) de FERNAND COLLIN Prize voor Engelstalige werken.

Beide Prijzen hebben betrekking op doctoraatswerken of andere onderzoekswerken over rechtswetenschap in universiteiten in Vlaanderen.

FERNAND COLLIN Prijs 2024 voor Nederlandstalige werken

 De kandidaturen voor de Prijs 2024 werden ingewacht tegen 15 januari 2024

Hieronder vindt u links naar de aankondiging van de Prijs, de tekst van het reglement en het aanmeldingsformulier.

Kandidaten dienen het ingevuld aanmeldingsformulier, samen met de vereiste bijlagen en drie exemplaren van het werk per post op te zenden of af te geven in de Universitaire Stichting.

De lijst van de laureaten is verder op dit blad weergegeven. Door het aanklikken van de naam krijgt u meer informatie over het bekroonde werk.

Door onderstaande links te klikken verkrijgt u de huidige samenstelling van de Jury voor de Nederlandstalige werken en van de Jury voor de Engelstalige werken. Door opnieuw te klikken vouwt u de tekst opnieuw samen. 

Uitreiking Collin Prijs voor Recht 2023

Hieronder een beeld van de prijsuitreiking en van de laureate met de promotor en de jury van de eerste Francqui Prijs voor Engelstalige werken in de Universitaire Stichting in januari 2024.

 

De laureaten

Sarah LAMBRECHT (UA)

Convention through States’ Eyes. Embedding of the European Convention on Human Rights in States Parties.

Laureate of the first Fernand Collin Prize for English language research works

Janek Tomasz NOWAK  (KULeuven)

Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter
(412 pp.)

Tim OPGENHAFFEN (KULeuven)

Vrijheidsbeperkingen in de zorg. 
(Intersentia, Antwerpen, 2020, XX + 958 p.)

Joost HUYSMANS (KU Leuven)

“Legitieme verdediging”, (Intersentia, Antwerpen, 2017, 958 p. )

Sofie COOLS (KU Leuven)

 De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, Roularta Media Group, 2015, 735 blz

Tom DECAIGNY  (VUB) 

Tegenspraak in het vooronderzoek. Een onderzoek naar de meerwaarde van een vroege participatie van de verdachte in de Belgische strafprocedure (Intersentia, 2013, 719 blz. )

Jürgen VANPRAET  (Universiteit Antwerpen)
 
De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State.

Ingrid BOONE (Universiteit Gent)
 
Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke

Silvia VAN DYCK (KULeuven)
 
Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften

Steven LIERMAN (Universiteit Antwerpen)
 
Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 2004, 605 p.

Johan DU MONGH (KULeuven)  
 
De erfovergang van aandelen

Britt WEYTS (Universiteit Antwerpen) 

De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

 Erik CLAES (KULeuven)  

Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering.

Annelies WYLLEMAN (Universiteit Gent)  
 
Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht

Piet VAN NUFFEL  (KULeuven) 

De rechten van nationale overheden in het Europees recht

Patricia POPELIER (Universiteit Antwerpen) 

Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving

Piet TAELMAN (Universiteit Gent) 

Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening

Sophie STIJNS (KULeuven) 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht

Thierry VANSWEEVELT (Universiteit Antwerpen)

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis

Jan VELAERS (Universiteit Antwerpen) 

De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting

Aloïs VAN OEVELEN (Universiteit Antwerpen)
 
De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht

Michel FLAMEE (VUB)  
 
Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag

Koenraad LENAERTS  (KULeuven)

Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Marc MARESCEAU (Universiteit Gent) 

De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht

 Willy VAN RIJCKEGHEM (Universiteit Gent) 

Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking

Walter VAN GERVEN (KULeuven)

Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer