Voorwaarden voor verhuur

De vergaderzalen worden ter beschikking gesteld voor conferenties, seminaries, vergaderingen of specifieke evenementen tegen deelname in de functioneringskosten . Er kunnen arrangementen op maat worden uitgewerkt, maar er zijn ook een aantal all-in formules. Deze pakketten moeten wel vooraf besproken en tijdig gereserveerd worden. Hieronder vindt u onze aanbiedingen. De prijzen zijn exclusief de functioneringskosten van de zalen. Uiteraard staan wij open voor andere suggesties.
De keuze van de formule moet 10 dagen vóór het evenement bevestigd worden.
De maître d’hôtel heeft ook het precies aantal personen een week op voorhand nodig.

Reservaties en betalingsvoorwaarden voor het gebruik van vergaderzalen en auditoria
U kan vergaderzalen en auditoria schriftelijk aanvragen bij het secretariaat van de Club van de Universitaire Stichting. Een formele goedkeuring voor de activiteit zal u ten laatste een week na uw schriftelijke aanvraag per e-mail toegestuurd worden.
De reservatie (catering + vergaderzaal) kan zonder kosten geannuleerd worden tot maximum 30 dagen vóór het evenement.
Nadien zullen de totale kosten aangerekend worden.

Veiligheidsvoorschriften, orde en netheid
De persoon verantwoordelijk voor de activiteit, verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde lokalen op de voorgeschreven wijze te gebruiken. Hij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade, die op hem zal worden verhaald. 
We verzoeken u vriendelijk om de lokalen netjes achter te laten.