European Calcium Society (ECS)

De European Calcium Society (ECS) is een internationale vzw gesticht in 1997. Ze vormt in de wereld de grootste vereniging van onderzoekers in het calciumveld en heeft 250+ leden uit meer dan 30 landen (waarvan verschillende landen buiten Europa). Het doel van de ECS is om banden tussen de onderzoekers in het calciumveld te smeden en te versterken met special aandacht voor de jongere onderzoekers (bvb. door middel van reisbeurzen, kortingen op de lidmaatschappen en de deelname aan activiteiten, posterprijzen en sinds 2019 een eigen bestuursorgaan) en met maximaal respect voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Om dit te bereiken organiseert de ECS o.a. zeer succesrijke internationale congressen en studiegroepen.