Wetenschap op de proef

Publication type: 
Book
Author(s): 
Lyvia DISER
Citation: 

Diser, L. (2016) WETENSCHAP OP DE PROEF. Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid, 1870-1940. Universitaire Pers Leuven

Description: 

WETENSCHAP OP DE PROEF. Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid, 1870-1940.   Verborgen allianties tussen staat en wetenschap in België.   Het laboratorium met zijn glanzende proefbuizen en steriele witte jassen geniet vandaag een onbetwiste autoriteit als bron van kennis. Universiteiten waren de eersten om het laboratorium als site van wetenschapsbeoefening te introduceren. In Wetenschap op de proef schetst Lyvia Diser hoe ook de Belgische staat daarna de mogelijkheden verkende om laboratoriumwetenschap in zijn beleid een plaats te geven. De auteur toont aan dat de onbetwiste objectiviteit en autoriteit van het laboratorium het resultaat was van een subtiel gevoerde en soms verbeten strijd tussen verschillende belangengroepen. Daarbij werd laboratoriumwetenschap binnen overheidsrangen getemd tot een niet-controversieel en hanteerbaar instrument, in het licht van de vooruitgang van de Belgische staat. De lezer krijgt zo een verrassende inkijk in de verborgen allianties tussen staat en wetenschap in de Belgische geschiedenis rond en na de eeuwwisseling.

Year of publication : 
2016
Publisher: 
Universitaire Pers Leuven
Reference number: 
ISBN: 978-94-6270-0680