Tom DECAIGNY 2014

2014

Tom DECAIGNY  (VUB) 

Tegenspraak in het vooronderzoek. Een onderzoek naar de meerwaarde van een vroege participatie van de verdachte in de Belgische strafprocedure (Intersentia, 2013, 719 blz. )