Meer dan boer alleen

Publication type: 
Book
Author(s): 
Chantal BISSCHOP
Citation: 

Bisschop, C. (2015) Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990. Universitaire Pers, Leuven.

Description: 

Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990.   Meer dan boer alleen vertelt het verrassende verhaal van de Landelijke Gilden. Deze sociaal-culturele vormingsbeweging voor plattelandsbewoners ontstond na de Tweede Wereldoorlog in de schoot van de Boerenbond. Met de openstelling voor het brede plattelandspubliek reageerde deze klassieke landbouworganisatie succesvol op het sterk veranderende naoorlogse platteland in Vlaanderen.

Chantal Bisschop schetst op een verfrissende manier de geschiedenis van de Landelijke Gilden en levert zo een belangrijke bijdrage op het vlak van New Rural History. Vernieuwend is onder meer de aandacht voor rurale bewegingen, het reflexieve gebruik van interviews en de focus op de beleving en betekenisgeving van zowel leden, personeelsleden als bestuurders. De mensen achter de organisatiestructuren komen zo – letterlijk – aan het woord. Bovendien wordt de wisselwerking tussen het nationale en plaatselijke niveau, aan de hand van een casestudy van het dorpje Vivenkapelle, indringend blootgelegd.

Year of publication : 
2015
Publisher: 
Universitaire Pers, Leuven
Reference number: 
ISBN 9789462700260