Piet TAELMAN 1996

1996

Piet TAELMAN (Universiteit Gent) 

Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening