Webinar 20-04-2021

Indien u wenst deel te nemen aan deze activiteit, vul onderstaand formulier in en druk “Indienen – soumettre – submit” onderaan de bladzijde.
Si vous souhaitez participer à cette activité, remplissez le formulaire ci-dessous et appuyez sur "indienen - soumettre - submit" en bas de la page.

De persoonlijke gegevens in dit formulier zullen enkel gebruikt worden voor communicatie in verband met activiteiten van de Universitaire Stichting. U kunt vragen de gegevens te verwijderen door een mail te zenden aan fu.us@universityfoundation.be. Les données personnelles sur le formulaire ne seront utilisées que pour la communication concernant les activités de la Fondation Universitaire. Vous pouvez demander d'écarter vos données par un courriel à fu.us@universityfoundation.be.