Lunch-debat "Economie en gelukkig zijn"

Datum: 
dinsdag, 7 september, 2021 - 12:30
Plaats: 
Universitaire Stichting
Afspraak: 
dinsdag 7 september 2021 om12.30 u.

OPGELET: deze activiteit wotdt verplaatst naar een latere datum.

Op dinsdag 7 september richt de "Koninklijke Vereniging voor Politieke Economie van België" in samenwerking met de Universitaire Stichting een lunch-debat in, met Prof. Bram De Rock (KULeuven - ULB) als spreker, over 

"Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief"

Prijs 25 € p.p. - sandwich-lunch inbegrepen - te storten op BE21 2100 7148 4103 (Club Universitaire Stichting)

Inschrijven bij de SREPB (via deze link)

Onderwerp

In de lezing “Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief” zal prof. De Rock zijn onderzoek nader toelichten en in het bijzonder zal hij focussen op het individueel welzijn van de Belgen. Vooreerst zal hij aangeven dat economen hier wel degelijk een meerwaarde kunnen bieden en dat deze verder reikt dan het in kaart brengen van financiële middelen van gezinnen. Vervolgens zal hij enkele opvallende resultaten bespreken uit het boek “Well-being in Belgium, beyond happiness and income’’ dat hij samen met collegae van vier Belgische universiteiten in 2018 publiceerde.

Spreker

Bram De Rock is gewoon hoogleraar economie bij ECARES (Université libre de Bruxelles), in combinatie met een zelfde positie aan het departement economie van de KU Leuven. Hij heeft tevens gastaanstellingen aan het University College London en het Institute for Fiscal Studies (London). Bram De Rock publiceerde meer dan 60 artikels in internationaal toonaangevende tijdschriften zoals onder andere The American Economic Review en The Journal of Political Economy. In juni 2019, ontving hij, samen met Laurens Cherchye en Frederic Vermeulen, uit de handen van zijne Majesteit de Koning de prestigieuze Francqui prijs in de humane wetenschappen. Dit om het maatschappelijk belang van hun gezamenlijke onderzoeksagenda te onderstrepen.

Inschrijven en betalen vóór: 
3 september